Przyścienne według modeli

Żuraw ścienny seria SZP

Żuraw ścienny seria SZT

Żuraw ścienny seria ST

Żuraw ścienny seria SL

Żuraw ścienny seria STT