Na sprężone powietrze

Stała rama poziona

Stała rama pozioma i uchył