Ze skrzynią balastową

Żuraw balastowy seria BZP

Żuraw balastowy seria BZT

Żuraw balastowy seria BT