Leasing

Leasing
 

Definicja i podstawy prawne

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym w ramach którego jedna ze stron umowy (finansujący tzw. leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu tzw. leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (tzw. raty leasingowe). W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 709–709.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dla zwiększenia ich możliwości inwestycyjnych, wprowadziliśmy opcję zakupów w leasing. Leasing w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i staje się coraz częściej wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania inwestycji. Jest to bowiem nie tylko ich fizyczne sfinansowanie, ale cała gama dodatkowych korzyści dla Twojej sprawozdawczości finansowej.

*      Większe koszty uzyskania przychodu - wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu.

*      Mniejszy podatek VAT - podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej. Mniejszy jednorazowy wypływ gotówki to lepszy cash flow  firmy.

*      Mniejsze wymogi formalne niż w przypadku kredytów - do podpisania umowy kredytowej wymagane jest znacznie więcej dokumentów i zabezpieczeń. W większości przypadków firmy leasingowe są bardziej elastycznie niż banki. Leasing dostępny jest właściwie dla wszystkich przedsiębiorstw, nawet tych, które nie mogą się wykazać odpowiednią historią kredytową.

*      Dostęp do najnowszej technologii - zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych

Szybkie załatwienie sprawy

Nasze procedury są do maksimum uproszczone. Do współpracującej z nami firmy leasingowej przesyłamy dokumenty rejestracyjne firmy klienta. Jeżeli potrzebne będą dodatkowe informacje konsultant skontaktuje się z Państwem. Po ocenie sytuacji finansowej zostanie zaproponowana oferta, wszystko to jeszcze tego samego dnia. Podpisanie umowy leasingowej w wybranym przez klienta miejscu i czasie.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń do Nas. Polecimy Ci sprawdzonych i doświadczonych doradców leasingowych.