Przyścienne według udźwigu

Udźwig do 125 kg

Udźwig do 250 kg

Udźwig do 500 kg

Udźwig do 1000 kg

Udźwig do 2000 kg